Om skolan

Östra Stenhagenskolan - Alla elever ska lyckas!

Östra Stenhagenskolan är en kommunal grundskola med undervisning från förskoleklass till åk 6. Skolan leds av en rektor.  Skolan har två förskoleklasser, två klasser i årskurs 1, samt tre paralleller i årskurs 2 och 3. I åk 4 och åk 6 är det två paralleller, medan årskurs 5 har tre klasser. På skolan finns en förberedelseklass.

 

På skolan finns ett fritidshem som är uppdelat på fyra avdelningar. En stor majoritet av skolans elever i förskoleklassen och årskurs 1,2 och 3 är inskrivna på fritidshemmet, tillsammans med ett fåtal elever i årskurs 4 och 5.  I skolans lokaler finns även grundsärskola och förskola integrerad. Dessa lyder under annan ledning, men vi samverkar mellan verksamheterna.

 

Skolan har ett komplett elevhälsoteam. I teamet ingår rektor, skolsköterskor, kurator, skolpsykolog och speciallärare.

 

Vision:

Alla elever ska lyckas!

 

 

Verksamhetsidé:

  •  Trygghet:

Vi på Östra Stenhagenskolan arbetar för att alla elever och vuxna ska känna sig sedda, accepterade och trygga. Vi ser det goda i varandra, hjälper varandra att växa, och betraktar olikheter som styrkor.

 

  • Inkludering:

Vi på Östra Stenhagenskolan verkar för att varje elev ska känna samhörighet med andra. Vi strävar efter att varje elev ska ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt både kunskapsmässigt och socialt, där de egna styrkorna och svårigheterna tas i beaktande.

 

  • Engagemang:

Vi på Östra Stenhagenskolan arbetar för att väcka våra elevers nyfikenhet och lust att lära genom delaktighet, variation och nytänkande. Vår ”tillsammans-anda” gör att både elever och vuxna trivs på skolan och känner inspiration att gemensamt utveckla vår verksamhet.

 

  • Tydlighet och struktur:

Vi på Östra Stenhagenskolan strävar efter att tydlighet ska genomsyra verksamheten, i klassrummet såväl som i övriga organisationen. Detta för att både elever och vuxna ska få arbetsro, veta vad som förväntas av oss, och på ett effektivt sätt få tillgång till det stöd som skolans olika professioner erbjuder.

 

  • Kompetens:

Vi på Östra Stenhagenskolan strävar efter att använda metoder som går att utvärdera och har visat goda resultat. Vi är öppna för att lära oss nytt och delar gärna med oss av våra kunskaper till varandra.

 

  • Samarbete:

Vi på Östra Stenhagenskolan tror på goda relationer i alla led. Utöver relationen mellan skola och elev, liksom kollegor emellan, tror vi att ett gott samarbete med våra elevers vårdnadshavare utgör grunden i en lyckad skoltillvaro/skolgång.

 

 

För att läsa mer om vårt antimobbningsprogram KiVa, följ denna länk:

Uppdaterad: