El Sistema

El Sistema

Sedan hösten 2015 är Östra Stenhagenskolan en El Sistema-skola. 
El Sistema Uppsala är en del av Uppsala kulturskola och genomförs i samarbete med grundskolan i Uppsala kommun. I Stenhagenskolan är El Sistema-undervisningen inriktad på stråk- och brassinstrument. I El Sistema möter barnen rytmik- och instrumentalpedagoger som guidar dem in i musikens spännande värld, samtidigt som de får möjlighet att öva samarbete, samspel och ökar sin koncentrationsförmåga. 

 

Från förskoleklass till årskurs 6 
El Sistema startar när barnen börjar förskoleklass, med extra musikundervisning i en gång i veckan. Under det året handlar undervisningen om sång, rörelse, rytmik och motorik. Den obligatoriska El Sistema - undervisningen pågår i två år tills eleven slutar årskurs 1. Eleven har då fått prova på att spela flera orkesterinstrument samt uppleva att framträda som både kör och orkester. Från årskurs 2 är undervisningen frivillig och förlagd på fritid. Eleven specialiserar sig då på ett instrument. Från och med åkskurs 3 får eleven möjlighet att låna instrument hem för att öva. Undervisningen i El Sistema är avgiftsfri. 

 
Familjen är viktig 
El Sistema riktar sig till både barn och föräldrar eftersom barnens lärande påverkas mycket av föräldrarnas engagemang. Vi bjuder därför in till familjeträffar där elever uppträder under ledning av El Sistema-pedagogerna. 

 

El Sistema i Sverige och världen 
El Sistema är en verksamhet, grundad 1975 i Venezuela av José Antonio Abreu, vars främsta syfte är att påverka utsatta barns framtid. De får en möjlighet att sjunga i kör eller spela ett valfritt instrument i orkester under ledning av erfarna lärare. Idag finns El Sistema i 70 nationer i världen. I Sverige är 101 kulturskolor, skolor och förskolor engagerade i El Sistema. Upplägget ser lite olika ut beroende på förutsättningarna på de aktuella orterna, men grunden är densamma – att ge barn och unga möjlighet till en positiv utveckling genom att spela och sjunga tillsammans i orkester och kör. Varje år ordnas ett stort läger, ”Side by Side”, i Göteborg, där barn och unga från El Sistema i hela Sverige och även från andra länder möts och spelar tillsammans. 

Här finns det mer information:   
länk till El Sistema Stenhagen på Facebook
länk till Uppsala kulturskola
länk till El Sistema Sverige

Kontakt: elsistema.stenhagen@uppsala.se  
Verksamhetsledare: Dorota FrickUppdaterad: