Elevhälsa

Skolsköterska
Josefine Krona
Skolsköterska
Anna Högberg
Kurator
Lena Norberg
Skolpsykolog
Mari Fransson
Specialpedagog
Cecilia Wiberg
Specialpedagog
Lena Andersson
6 februari 2015