Elevhälsa

Biträdande rektor, Psykolog
Katarina Lundvall
Speciallärare
Cecilia Wiberg
Speciallärare
Helen Hillby
Speciallärare
Sheida Farmand
Kurator
Ingvild Segersam
Familjestödjare, Kurator
Emin Davidian
Uppdaterad: