Elevhälsa

Psykolog
Katarina Lundvall
Skolsköterska
Josefine Krona
Kurator
Ingvild Segersam
Speciallärare
Cecilia Wiberg
Speciallärare
Lena Andersson
Logoped, speciallärare
Jenny Wiborg
Uppdaterad: