Trivselprogrammet

Trivselprogrammet

Östra Stenhagenskolan arbetar med Trivselprogrammet (TL) främst för att aktivera eleverna under deras raster och under deras utevistelser på fritidshemmet. Även under teoretiska lektioner ökar vi pulsen med korta rörelsepauser i syfte att höja elevernas koncentration. Trivselprogrammet är ett sätt att arbeta med inkludering där vi strävar efter att:

• öka trivseln
• främja ökad och mer varierad aktivitet på rasterna
• bygga goda vänskapsrelationer
• förebygga konflikter och mobbning
• främja värderingar som inkludering, vänlighet och
respekt
• främja ökad aktivitet i undervisningen

Elever väljs ut till trivselledare och ansvarar tillsammans med drivande personal för att planera, leda och utvärdera lekar och andra aktiviteter. De utbildas i hur detta kan göras med fokus på vänlighet och respekt. Trivselledarna bär västar för att visa vem som leder leken och för att signalera att de roliga aktiviteterna drar igång!


Du kan läsa mer om Trivselprogrammet här. Nedan ser du vilken personal som ansvarar för TL.

Lärare idrott och hälsa
Jonathan Hedbys
Lärare 4-6
Anna Granholm
Fritidshem / Resurs 1-3
Mohamad Alieka
Uppdaterad: