Fritidshem

Fritidshem

Fritidshemmets syfte är att stimulera elevernas utveckling och komplettera utbildningen i skola och förskoleklass. Lärandet på fritidshemmet sker i lekens form och här har eleverna möjlighet tillämpa och förstärka sina kunskaper.

Med en helhetssyn på eleverna strävar vi efter att stödja elevernas allsidiga kontakter och sociala gemenskap. Vi vill erbjuda eleverna en meningsfull fritid, såväl som vila och rekreation.

 

Vad vill vi uppnå?

På Östra Stenhagenskolans fritidshem vill vi utveckla elevernas sociala förmågor och förmedlar värden såsom demokrati, jämställdhet, solidaritet, alla människors lika värde och respekten för vår miljö. Vi ser ett stort vikt i att ta tillvara på den mångfald som finns här i Stenhagen.

I utformningen av verksamheten utgår vi från läroplanens olika mål. Ett viktigt mål är elevernas delaktighet och därför utgår vi från elevernas intressen, behov och tar tillvara på deras egna initiativ. Vi vill samtidigt bredda elevernas intressen och erbjuda meningsfulla och lärorika aktiviteter. På fritidshemmet prioriterar vi följande mål:

 • Trygghet – Att eleverna känner tillit och tillhörighet till alla på fritidshemmet.
 • Respekt – Att eleverna lär sig att respektera andras känslor och behov.
 • Självkännedom – Att eleverna är medvetna om sina känslor och egenskaper för att se olika möjligheter, och få tilltro till sin förmåga att hantera och agera i olika situationer.
 • Ansvarstagande – Att eleverna kan ta kollektivt och eget ansvar för människor och miljö i sin närhet.
 • Framtidstro – Att eleverna kan se möjligheter snarare än hinder.
 • Delaktighet – Att eleverna kan påverka sina egna aktiviteter och att deras synpunkter respekteras och tas tillvara.

 

Vad händer på fritidshemmet?

Vi är måna om en stor mångfald i fritidshemmets verksamhet, som inrymmer både styrda aktiviteter och elevernas egna lekar för att både ta tillvara på deras egna intressen men också för att inspirera och utmana dem. Vi erbjuder dagligen möjlighet till lek och utevistelse. Vi ser även till att utnyttja vår härliga närmiljö och erbjuder fysiska aktiviteter både ute och inne för alla elever på fritidshemmet.

Skapandet på fritidshemmet sker på många olika sätt, genom exempelvis bild, musik och konstruktionslek. Vi använder oss av olika material för att utveckla elevernas kreativitet och ge dem möjligheter till att prova olika estetiska uttrycksformer.

För att stärka elevernas språkliga och kommunikativa förmågor för vi diskussioner kring elevnära ämnen, läser och diskuterar olika texter, samtalar kring olika ord och begrepp, samt arbetar med digitala verktyg. Vi för ofta samtal kring våra gemensamma värden och hur vi bör vara gentemot varandra för att alla ska trivas.

 

 Kontakt:

Fritidshemmet är uppdelat på i avdelningar som samarbetar under tidig morgon och sen eftermiddag, samt under många av årets lovdagar. Du ser våra telefonnummer nedan och kan hitta epostadresser till våra pedagoger på sidan för varje avdelning.

Avdelning

Årskurs

Telefon

Mobiltelefon

D-huset

FSK

018-727 64 88

 072 580 56 84

C-huset

Åk 1

018-727 66 80

 072 580 56 85

F-huset

Åk 2

018-727 66 78

 072 254 76 52

E-huset

Åk 3

018-727 64 91

 072 580 56 86

 

 

 

En vanlig dag på fritidshemmet

 • 06.30 Fritidshemmet öppnar i D-huset.
 • 07.45 F-Husets, E-Husets och C-husets elever går till respektive skolgård.
 • 08.15 Skoldagen börjar (08.30 måndagar).
 • 13.30 (el. senare) Fritidshemmet tar emot vid skolans slut.
 • 13.45-14.45 Mellanmål och utevistelse.
 • 14.45-16.30 Aktiviteter utifrån veckoplanering.
 • 16.30-16.45 Samling.
 • 16.45 F-Husets, E-husets och C-husets elever går med sina pedagoger till D-huset för hopslagning.
 • 17.30 Fritidshemmet stänger.

 

Lovdagar på fritidshemmet:

Under lovdagar flyttar vi ibland verksamheten i ett hus till ett annat och slår ihop dessa avdelningar. I dessa fall tar vi med oss mobiltelefonerna från den flyttade avdelningen och informerar vårdnadshavarna i förväg. Under lovdagarna vill vi gärna att du ringer till avdelningen som vi är på för eventuell anmälan om frånvaro.

 

Fritidshemmet stängt:

Fritidshemmet är stängt under helgdagar och följande dagar under året

 • Julafton
 • Nyårsafton
 • Midsommarafton
 • Två planeringsdagar augusti (12-13/8 år 2019)
 • Planeringsdag januari nära terminsstart (8/1 år 2020)
 • Planeringsdag juni nära terminsslut (15/6 2020)

 

Uppdaterad:

Andra sidor under: Fritidshem