Förskoleklass

Rörelselek

Förskoleklassen är en frivillig skolform som utgör en bro mellan förskolan och skolan. Inom tydliga ramar och rutiner får barnet utveckla sin kreativitet och sitt lärande på lekens villkor. Läraren använder leken som arbetsmetod för att göra all inlärning lustbetonad och mångsidig. Barnet skall vid läsårets slut vara väl förberett för läs- och skrivinlärning. Under året får barnet leka olika mattelekar, skriva, lekskriva, rita och berätta allt efter den egna nivån. Sagor, sång, rörelse, bild och utomhusaktiviteter är viktiga grundläggande komponenter i förskoleklassens aktiviteter.

 

Klass FSK A har 27 elever och lärare är Aline Eidenert

Klass FSK B har 27 elever och klasslärare Sara Eriksson.

 

 

Kontakt:

018-727 64 88

072 580 56 84

Lärare förskoleklass
Aline Eidenert
Fritidshem/Resurs FSK
Malin Sundkvist
Lärare förskoleklass
My Lundin
Fritidshem / Förskoleklass
Nadia Mazaheri
Föskollärare
Rebecca Rönnkvist
Lärare förskoleklass
Sara Eriksson
Fritidshem/Resurs FSK
Özlem Kandemir
Uppdaterad: