Förskoleklass

Rörelselek

Förskoleklassen är en frivillig skolform som utgör en bro mellan förskolan och skolan. Inom tydliga ramar och rutiner får barnet utveckla sin kreativitet och sitt lärande på lekens villkor. Läraren använder leken som arbetsmetod för att göra all inlärning lustbetonad och mångsidig. Barnet skall vid läsårets slut vara väl förberett för läs- och skrivinlärning. Under året får barnet leka olika mattelekar, skriva, lekskriva, rita och berätta allt efter den egna nivån. Sagor, sång, rörelse, bild och utomhusaktiviteter är viktiga grundläggande komponenter i förskoleklassens aktiviteter.

 

Klass Röd har 24 elever och klasslärare Mariette Massih.

Klass Grön har 22 elever och klasslärare Aline Eidenert.

Klass Gul har 22 elever och klasslärare Sandra Olsson.

 

Kontakt:

018-727 64 88

072 580 56 84

Lärare förskoleklass
Mariette Massih
Lärare förskoleklass
Aline Eidenert
Lärare förskoleklass
Sandra Olsson
Fritidshem/Resurs FSK
Özlem Kandemir
Fritidshemsassistent
Malte Banck
Fritidshemsassistent
Malin Sundkvist
Fritidshemsassistent
Sara Eriksson
Fritidshem/Resurs FSK
Sandra Andersson
7 oktober 2016