KiVa

Östra Stenhagenskolan är sedan läsåret 2016/2017 en licensierad KiVa-skola. KiVa är ett evidensbaserat antimobbingprogram där all personal på skolan arbetar medvetet utifrån ett utarbetat koncept. Alla klasser från åk 1 till åk 6 har varje vecka en värdegrundslektion som utgår från KiVa. Även förskoleklasserna har värdegrundslektioner som utgår från KiVas grundidé.

Det är viktigt att även alla föräldrar är insatta i vad det innebär. På länken här kan du ta del av KiVa som förälder.

 

 

I maj 2016 var vi 10 personer som gick en utbildning i KiVa tillsammans med KiVa-representanter från Finland. Under hösten 2016 implementerades KiVa på vår skola. Augusti 2023 förstärktes arbetet genom att ge all personal en grundläggande KiVa-utbildning. I den KiVa-grupp som driver skolans KiVa-arbetet finns representanter från varje verksamhetsområde på skolan. Om det finns misstanke om att det förekommer mobbning utreder KiVa-teamet det enligt KiVas manualbaserade modell och följer upp arbetet.

Alla elever är under maj månad varje år med i en ”situationskartläggning” där vi får en bild av hur trygga/otrygga våra elever är på Östra Stenhagenskolan. Denna enkätundersökning sker digitalt och Åbo universitet sammanställer resultaten.

 

 

I KiVa-teamet ingår:

Kurator
Ingvild Segersam
Fritidshem/Resurs FSK
Özlem Kandemir
Fritidshem/resurs 1-3
Gunnel Wärngren
Lärare 4-6/speciallärare
Eleonore Ejdesjö
Uppdaterad: