Idrott och Hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.*

Idrott och Hälsa

*Lgr 11

Lärare idrott och hälsa
Jonathan Hedbys
Lärare idrott
Jamil Maxqvist
Uppdaterad: