Pedagoger grundskolan

Lärare 4-6
Anna Granholm
Lärare i Fritidshem
Anna Gregefalk
Lärare 4-6
Anne Eriksson
Fritidshem/Resurs 1-3
Annelie Eriksson
SVA-lärare Mellanstadiet
Annika Andersson
Resurs åk 4
Ayla Eker
Lärare i fritidshem
Carina Abrahamsson
Lärare 1-3
Carina Banffy
Speciallärare
Cecilia Wiberg
Lärare svenska som andra språk
Cicki Wahlén Olsson
Speciallärare/specialpedagog
Cristina Pettersson
Lärare 4-6/speciallärare
Eleonore Ejdesjö
Lärare 4-6
Ellinor Andersson
Lärare 1-3
Ellinor Göransson
Lärare 1-3
Emilia Edström
Lärare 1-3
Erkan Dogan
Lärare 1-3
Frida Jakobsson
Lärare slöjd
Goce Nakev
Fritidshem/resurs 1-3
Gunnel Wärngren
Speciallärare
Helen Hillby
Lärare 4-6
Helena Arenroth
Lärare 4-6
Niclas Gilljam Svahn
Resurs 4-6
Henrik Heinonen
Fritidshem/resurs 1-3
Isabelle Bergqvist
Lärare idrott
Jamil Maxqvist
Fritidshem/Resurs Fsk
Jessica Torstensson
Lärare idrott och hälsa
Jonathan Hedbys
Biträdande rektor, Utvecklingsledare fritidshem
Kristian Larsson
Lärare i fritidshem
Lina Lund
Pedagog textilslöjd, bild
Linda Nordling Glender
Resurs 4-6 / Fritidshem
Linn Eriksson
Lärare svenska som andraspråk
Lisa Thorell
Lärare 4-6
Magnus Elmesiöö
Lärare Hem- och konsumentkunskap och SO
Magnus Myrberg
Lärare musik
Maja Svedén
Fritidshem/Resurs FSK
Malin Sundkvist
Pedagog Förskoleklass
Mariette Massih
Lärare 1-3
Melika Rahmani Haroni
Fritidshem/Resurs 1-3
Meral Ötekivilcim
Fritidshem/Resurs Fsk
Pamela Dar
Fritidshem/Resurs 1-6
Pedro Mamani
Lärare förskoleklass
Pär Sundh
Lärare 4-6
Rasmus Granqvist
Lärare 1-3
Rebecca Mattheos
Lärare 1-3
Robert Åhs
Fritidshem/Resurs 1-3
Roobina Jahani
Pedagog förskoleklass
Sara Eriksson
Speciallärare
Sheida Farmand
Elevassistent
Sultane Remmo
Lärare 1-3
Teija Nivala
Fritidshem/Resurs 1-3
Timor Mohebi
Fritidshem/Resurs FSK
Özlem Kandemir
Uppdaterad: