Pedagoger grundskolan

Lärare förskoleklass
Aline Eidenert
Studiehandledare / Fritidshem
Amira Chamdin
Lärare 4-6
Anna Granholm
Lärare 1-3
Anna Kolsmyr
Lärare 1-3
Anna-Carin Lind-Val
Lärare 4-6
Anne Eriksson
Fritidshem/Resurs 1-3
Annelie Eriksson
Tjl
Resurs åk 3
Ayla Eker
Speciallärare
Cecilia Wiberg
Fritidshem/Resurs åk 1
Chirin Kassem
Lärare 4-6
Ellinor Andersson
Lärare 1-3
Ellinor Göransson
Lärare slöjd
Goce Nakev
Fritidshem/resurs 1-3
Gunnel Wärngren
Lärare idrott
Göran Adolfsson
Speciallärare
Helen Hillby
Lärare 4-6
Helena Arenroth
Resurs 4-6
Henrik Heinonen
Fritidshem/Resurs 1-3
Timor Mohebi
Lärare idrott
Jamil Maxqvist
Utvecklingsledare fritidshem
Kristian Larsson
Speciallärare
Lena Andersson
Lärare fritidshem
Lena Lund
Lärare 4-6
Helena Arenroth
Lärare 4-6
Lisa Kristoffersson Rahm
Lärare svenska som andraspråk
Lisa Thorell
Lärare 4-6
Magnus Elmesiöö
Pedagog musik, resurs
Maja Svedén
Fritidshem/Resurs FSK
Malin Sundkvist
Lärare 4-6
Maria Ceoca
Pedagog 4-6
Mariette Massih
Resurs åk 4-6 / Fritidshem
Melvin Massih
Fritidshem/Resurs 1-3
Meral Ötekivilcim
Fritidshem/Resurs 1-3
Pedro Mamani
Lärare 1-3
Rebecca Mattheos
Lärare 1-3
Robert Åhs
Fritidshem/Resurs 1-3
Roobina Jahani
Pedagog förskoleklass
Sara Eriksson
Lärare 1-3
Teija Nivala
Fritidshem/Resurs FSK
Özlem Kandemir
Uppdaterad: