Äggbert på fritidshemmet

Efter en rad olika incidenter med inbrott på skolan under fritidshemmets lovverksamhet, av några individer som förefaller komma från en främmande planet, har personalen på fritidshemmet börjat samla och registrera sådant som kan anföras som bevis.

Här nedan kan ni se de senaste glimtarna av äggenterna Äggbert, SCArLET, och deras chef Kapten Päggy, som fångats på film: 


 

 

 

 

Äggberts gömställe

 

 Äggbert flyttar runt sin bostad på skolan hela tiden, så det är svårt att veta var han håller hus. Tidigare påträffades äggtunusiansk byggnation i anslutning till skolbiblioteket, i skåpet där böckerna lämnas in och senast har vi hittat spår på våning två. Vi uppmanar allmänheten att komma med tips om var ni har sett Äggbert för att underlätta vårt utredningsarbete.

 

 

Äggbert förefaller vara en godhjärtad äggvarelse, som ofta interagerar med eleverna när han behöver hjälp med något och skänker olika former av belöningar efter genomförda uppdrag. Rektor har valt att tills vidare inte polisanmäla händelserna då Äggbert, trots att han tar sig vissa friheter, ändå har en positiv inverkan på elevernas uppförande och inlärning.

 

Karta från Äggberts skattjakt

Äggbert rymde från rektorns rum

Gåta

Uppdaterad: