Årskurs 1

 

Årskurs 1  har sina klassrum i  E-huset

Klass 1A har Emilia Edström som mentor.

Klass 1B har  Melika Rahmani som mentor.

Klass 1C har Teija Nivala som mentor.

 

 

Lärare 1-3
Emilia Edström
Lärare 1-3
Melika Rahmani Haroni
Lärare 1-3
Teija Nivala
Lärare 1-3
Anna-Carin Lind-Val
Fritidshem / Lärare F-3
Lowisa Löwf
Fritidshem / Resurs 1-3
Mohamad Alieka
Lärare i fritidshem
Linda Nilsson
Fritidshem / Resurs 1-3
Mikaela Jansson
Uppdaterad: