Årskurs 1

Årskurs 1 har sina klassrum i E-huset. 

1A har Sofia Åslund som mentor.

1B har Anna-Carin Lind-Val som mentor.

1C har Teja Nivala som mentor.

 

 

Lärare 1-3
Sofia Åslund
Lärare 1-3
Anna-Carin Lind-Val
Lärare 1-3
Teija Nivala
Fritidshem/resurs 1-6
Razha Karim
Fritidshem/Resurs 1-4
Pedro Mamani
Fritidspedagog
Lena Lund
Fritidshem/Resurs 1-3
Roobina Jahani
Uppdaterad: