Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och
känslomässigt.
Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang,
har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om och i musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.*

Musik

*Lgr 11

Lärare musik
Anne-Sophie Skovborg Larsen
Uppdaterad: