Årskurs 3

Årskurs 3 har sina klassrum i E-huset. 

3A har Sofia Åslund som mentor.

3B har Anna-Carin Lind-Val som mentor.

3C har Teja Nivala som mentor.

 

 

Lärare 1-3
Sofia Åslund
Lärare 1-3
Anna-Carin Lind-Val
Lärare 1-3
Teija Nivala
T.f. Utvecklingsledare fritidshem
Marlén Rengren
Fritidshem/resurs 1-3
Razha Karim
Fritidshem/Resurs 1-3
Pedro Mamani
Språkstöd / Fritidshem
Awaz Larsson
Uppdaterad: