Årskurs 3

Årskurs 3A och 3B har sina klassrum nära E-huset, medan klassrummet för 3C ligger i Grundstenen.

Klass 3A har 24 elever och klasslärare Ellinor Göransson.

Klass 3B har 23 elever och klasslärare Rebecca Mattheos.

Klass 3C har 23 elever och klasslärare Carina Malmesjö Bröms.

 
 

Lärare 1-3
Ellinor Göransson
Lärare 1-3
Rebecca Mattheos
Lärare 1-3
Carina Malmesjö Bröms
27 september 2016