Skolledning

Rektor grundskolan
Caroline Ojanlatva
Rektor grundsärskolan
Lotta Franzén
Bitr rektor grundskolan
Christina Franzon Wallin
Bitr rektor grundsärskolan
Sandra Grip Viklund
Bitr rektor/Lärare 4-6 grundskolan
Karin Alleklev Iversen
7 september 2016