Skolans ledningsgrupp

Utvecklingsledare fritidshem
Kristian Larsson
Psykolog
Katarina Lundvall
Lärare 4-6
Helena Arenroth
Lärare 1-3
Anna Kolsmyr
Lärare förskoleklass
Aline Eidenert
Uppdaterad: