Skolledning

Rektor grundskolan
Caroline Ojanlatva
Bitr rektor grundsärskolan
Sandra Grip Viklund
Rektor grundsärskolan
Lotta Franzén
Bitr rektor/Lärare 4-6 grundskolan
Karin Alleklev Iversen
Utvecklingsledare fritidshem
Kristian Larsson
Uppdaterad:

Andra sidor under: Skolledning