Skolans ledningsgrupp

Biträdande rektor, Utvecklingsledare fritidshem
Kristian Larsson
Biträdande rektor, Psykolog
Katarina Lundvall
Lärare 4-6
Helena Arenroth
Lärare 1-3
Rebecca Mattheos
Uppdaterad: