Förberedelseklass

 

FBK är en klass för elever som är nya i Sverige. Där tränar vi extra mycket på svenska. Vi hjälper eleverna att bli förberedda för att sedan kunna börja i reguljär klass.

Vi som jobbar i FBK är  Cicki Wahlén, studiehandledare/resurs Amira Chamdin och språkstöd Mahmuud Ahmed Saeed.

Lärare svenska som andra språk
Cicki Wahlén
Studiehandledare
Amira Chamdin
Uppdaterad: