Förberedelseklass

 

FBK är en klass för elever som är nya i Sverige. Där tränar vi extra mycket på svenska. 

Vi som jobbar i FBK är Lisa Thorell och Amira Chamdin. 
Telefonnr till klassen: 018-726 02 18, 079 063 19 35

Lärare svenska som andraspråk
Lisa Thorell
Studiehandledare / Fritidshem
Amira Chamdin
Uppdaterad: