Förberedelseklass

 

FBK är en klass för elever som är nya i Sverige. Där tränar vi extra mycket på svenska. Vi hjälper eleverna att bli förberedda för att sedan kunna börja i reguljär klass.

Vi som jobbar i FBK är Lotta Palmér Hedlund och Amira Chamdin. 
Telefonnr till klassen: 018-726 02 18, 0790-63 19 35

Lärare 4-6
Lotta Palmér Hedlund
Studiehandledare
Amira Chamdin
Uppdaterad: