Årskurs 5

Årskurs 5 har sina klassrum på Grundstenen.

 

Klass 5A har Eva Nylund som mentor.

Klass 5B har Helén Hillby och Martin Wiberg som mentorer.

Klass 5C har Katarina Orahovac, Carina Malmesjö Bröms och Alexander Forss som mentorer.

Lärare 4-6
Eva Nylund
Lärare 4-6
Helen Hillby
Lärare 4-6
Martin Wiberg
Lärare 4-6
Katarina Orahovac
Lärare 4-6
Carina Malmesjö Bröms
Pedagog 4-6
Alexander Forss
Resurs 4-6
Caroline Hunter
Uppdaterad: