v 10

Ti 8 mars besöker 3A (½klass) Ångström
To 10 mars åker 3A till Stockholm för studiebesök på Naturhistoriska museet
Fr 11 mars gör 3A (½klass) studiebesök på kontorshotell

8 mars 2016