Sommarlov och skolstart

Skolan börjar igen måndagen vecka 34, den 20 augusti kl. 8.30.

Under sommarlovet har fritidshemmet sin verksamhet organiserad lite annorlunda för att anpassa efter elevgruppens storlek. Här är den information som vi delgett alla vårdnadshavare till eleverna på fritidshemmet:

 Information om sommarlovet

Expeditionen är stängd under juli månad och öppnar först vecka 32, då även rektorerna finns på plats igen. Om du vill tala med personal på fritidshemmet under sommaren kan du nå dem på tfn 072 580 56 84. Ansvariga under sommarveckorna är följande:

v 24-27 Kristian Larsson

v 28 Razha Karim

v 29-30 Evelinn Sjöberg

v 31 Hossein Mohebi

v 32-33 Kristian Larsson

6 juli 2018