Snart dag att välja skola!

Börjar ditt barn förskoleklass i höst eller går sitt sista år hos oss?

  • 15-31 januari ska du som har ett barn som börjar förskoleklass i höst eller ett barn som nu går sista åk i en F-3, F-5 eller F-6 välja skola.
  • Du får ett brev med information och instruktioner den 15 januari
    • Vid konkurrens om platserna är det principen om relativ närhet som avgör vilken elev som får plats.
    • Närheten mäts i skolskjutssystemet och tar hänsyn till farliga vägar och gångvägar.
    • Tidigare syskonförtur gäller inte längre.

Om ditt barn inte omfattas av valet i februari kan du ändå när som helst under året byta skola.

Läs mer om val till förskoleklass och grundskola på www.uppsala.se/skolval

10 december 2015