Resultat från Skolinspektionen

Det är roligt att vara i ledning och personal på Östra Stenhagenskolan när man efter skolinspektionens tillsyn fått ett så glädjande beslut. Det har vid tillsyn framkommit att Östra Stenhagenskolan uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Det är ett fantastiskt resultat!

1 juni 2017