Musikal

Fredag den 12 februari besöker många av skolans klasser UKK och ser musikalen "Att få stanna". Många utav skolans elever deltar också i musikalen

10 februari 2016