Klasser

Vi har fem klasser inom grundsärskolan på Östra Stenhagenskolan. Klasserna leds av en lärare och vi har som ambition att ha en förskollärare knuten till varje klass. Förskollären har ansvar för elevens hela dag. I klasserna arbeter dessutom elevassistenter. 

Uppdaterad: