Fritidshemmet

Före och efter skolan erbjuds plats på fritidshem.

På fritids arbetar vi enligt läroplanen för fritidshemmet.

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.

Rätt till fritids

Elever får vara på fritids i den omfattning som behövs för att föräldrarna ska kunna arbeta eller studera.

Det är viktigt att vårdnadshavare anmäler det schema som gäller för elevens tider på fritids.

Ändring av tider som är inlämnade till fritids

Finns behov av förändring av vistelsetiderna är det viktigt att information om detta sker senast två veckor innan förändring av tiderna sker. Detta för att vi ska kunna se till att vi har personal på plats.

 

Planeringsdagar

Vi stänger verksamheten under fyra dagar/läsår - ofta två dagar per termin i samband med terminstart och avslut- för att ge personalen möjlighet till planering och fortbildning. Reducering av avgiften medges inte för dessa dagar.

Planeringsdagar 2019 är:

  • 17 juni
  • 15-16 augusti

 

Frånvaro

All frånvaro skall vårdnadshavare anmäla direkt till Skola24 telefon: 0515-77 76 01, eller via Skola24 app.

Kontakt med fritidspersonal

För kontakt med personal ringer vårdnadshavare till B-huset 018-727 54 69.

 

Vårdnadshavare anmäler också frånvaro till Trafikcentralen telefon 018-727 30 30, e-post: tc.skolskjuts@uppsala.se

 

Fritidshemsplats söks via antagningen.

Här söker du plats.

Telefonnummer: 018-727 54 69

 

Uppdaterad: