Elevhälsa

Elevhälsoteamet (EHT) består av skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog samt rektor. Elevhälsoteamet träffas varje vecka. Teamet arbetar förebyggande, direkt åtgärdande samt planerande. Arbetet sker både på individ-, grupp- och organisationsnivå. Vid behov har teamet möten kring en elev med föräldrar och andra inbjudna personer.

Här kan du läsa vår elevhälsoplan (DOCX, 30 KB).

Kontaktuppgifter elevhälsan för grundsärskolan

 porträtt Sara

Sara Hansson- skolsköterska

sara.hansson@uppsala.se

tel: 018-727 25 57

 

 

 Porträtt Jennie

Jennie Norrman- skolpsykolog

jennie.norrman@uppsala.se

tel: 018-727 53 17

mobil: 072 25 44 628

 porträtt på Karin

Karin Malmberg- specialpedagog/leder elevhälsoarbetet

karin.malmberg@uppsala.se

tel: 018-727 25 55

mobil: 073 83 21 626

25 oktober 2017