Arbetssätt

elever arbetar

 

 

 

 

 

 

Varje elev undervisas efter sina individuella förutsättningar. Vi skapar tydlighet för struktur och trygghet. Tydlighet skapar vi på flera sätt, främst genom visuella hjälpmedel såsom scheman, checklistor, kommunikationskartor och begreppskartor.

Vi skapar utmaningar på rätt nivå för att eleven ska utvecklas mot att nå målen i läroplanen. Stort fokus läggs på de kommunikativa färdigheterna. Vi använder oss av kompetens inom PECS, PODD och TEACCH (Tydliggörande pedagogik), tecken som stöd, BLISS och andra kommunikationssätt och hjälpmedel.

Vi har en hundförare och tre hundar anställda på vår grundsärskola. Hundarna hjälper till att träna kommunikation och samspel. Det är givetvis också en del av det motivationshöjande arbetet hos oss. Lena, Zigge, Myrra och Agnes arbetar halvtid och syns både på skolgård och i fördetta köket på Grundstenen. 

Här kan du läsa mer om Småskäggen

 

 

Uppdaterad: