Aktuellt under terminen

Nu är elevhälsoteamet på plats. Vi har rekryterat specialpedagog, kurator, psykolog och skolsköterska.

Vi har fått rapporten från skolinspektionen. Den hittar ni här:

Skolinspektion Östra Stenhagens grundsärskola (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: