Grundsärskola

Grundsärskolan tar emot elever med flera olika funktionshinder. De flesta av våra elever läser enligt träningsskolans kursplan.  För närvarande finns 24 elever fördelade på 5 klasser. Klasserna har sin hemvist i tre enheter.  

Under läsåret 2018-2019 har vi en åk 9 placerad i Fyrisskolans lokaler.

Gör så här vid frånvaro

  1. Anmäl frånvaro till Skola24, telefonnummer 0515-77 76 01.
  2. Ring Skolskjuts 018-727 30 30 och berätta vad som gäller. Vårdnadshavare ansvarar för avbokningar.
  3. Behöver ni ha kontakt med personal, ring till B-huset 018-727 54 69
Uppdaterad: