Grundsärskola

Grundsärskolan tar emot elever med flera olika funktionshinder i årskurs 1-6. Vi har 5 klasser på skolan. 

Välkommen till öppet hus 13 mars kl: 16-18.

Under öppet hus kommer rektor att informera om skolan till vårdnadshavare som ska välja grundsärskola inför hösten 2019.

Under läsåret 2018-2019 har vi en klass i årskurs 9 placerad i Fyrisskolans lokaler.

 

Vår skola ska vara en plats där människor mår bra, trivs och vågar bidra med kunskap och erfarenhet till att nå våra mål i läroplanen för grundsärskolan och fritidshemmet.

Här skapar vi skola och fritidshem där våra elever får vara en dela av en spännande, utvecklande och trygg miljö som ger nyfikenhet på livet.

Här arbetar vi för att alla våra elever ska få bästa möjliga utveckling och en livslång lust att fortsätta lära sig nya saker.

Gör så här vid frånvaro

  1. Anmäl frånvaro till Skola24, telefonnummer 0515-77 76 01.
  2. Ring Skolskjuts 018-727 30 30 och berätta vad som gäller. Vårdnadshavare ansvarar för avbokningar.
  3. Behöver ni ha kontakt med personal, ring till B-huset 018-727 54 69
Uppdaterad: