Personal grundsärskolan

Kontakta oss på: 018-727 54 69

Lärare, A-klassen
Sophia Hallgren Lindvall
Förskolelärare (A)
Malin Lindblad
Elevassistent (A)
Kicki Damjanovic
Lärare, B-klassen
Terry Paris
Lärare, B-klassen
Henrik Forslund
Elevassistent (B)
Jennifer Lundblad
Elevassistent (B)
Annelie Eriksson
Elevassistent (B)
Joakim Dahlberg
Elevassistent (B)
Ferial Hersan
Lärare, C-klassen
Caroline Björkenborn
Elevassistent (C)
Mahmoud Mashouri
Elevassistent (C)
Christer Karlsson
Elevassistent (C)
Lena Lindroth
Lärare, G-klassen
Caroline Srömgren
Förskolelärare (G)
Annika Rhodin
Elevassistent (G)
Selma Frykholm
Elevassistent (G)
Josephine Jonsson
Elevassistent (G)
Johan Bergström
Lärare, E-klassen
Annelie Hedenström
Elevassistent (E)
Josefine Sandmark
Elevassistent (E)
Susanne Johansson
Elevassistent (E)
Åsa Arkentoft
Lärare, Fyris
Åsa Pettersson Danielsson
Elevassistent (Fyris)
Max Nilsson
Elevassistent (Fyris)
Kristoffer Karlsson
Elevassistent (Fyris)
Jens Gustavsson
Elevassistent (Fyris)
Anna Nordström
Hundförare och fritidsledare
Lena Johnsson
Uppdaterad: