El Sistema

El Sistema

El Sistema Uppsala är ett pilotprojekt i Stenhagen från och med augusti 2015. Verksamheten organiseras av Uppsala Kulturskola och sker under skoltid och fritidshemstid. Vi samarbetar med Uppsala Konsert & Kongress, Musik i Uppland, Musikens Hus Vänner och Kungliga Akademiska Kapellet.

El Sistema är en kör och orkesterskola där vi sjunger, spelar, dansar och rör oss till musik och lär oss grunderna på ett lekfullt och naturligt sätt, en till två gånger i veckan. Varje vecka ges också ett tillfälle på kvällen för eleverna att komma på en familjeträff. Det är eleverna i förskoleklasserna och i årskurs 1  som deltar detta läsår och de får möta och göra konserter tillsammans med professionella orkestrar och körer. Torsdagar klockan fem anordnas familjeträffar för alla El Sistemas elever och deras närstående vid matsalen i Stenhagens Kultur- och Bildningscentrum.

El Sistema startades i Venezuela av José Antonio Abreu – ekonom, lärare och
amatörmusiker. Han startade 1975 med 11 gatubarn som började spela tillsammans i orkester. 34 år senare belönades han med Polarpriset för att ha spridit El Sistema till resten av världen.

Familjeträffar våren -19 (PDF, 2 MB)

Uppdaterad: