Korallen

Korallen är en liten undervisningsgrupp förlagd på Grundstenen.

Korallen har 6 elever och klasslärarna Erik Anfält och Carola Boström.

Lärare 4-6
Erik Anfält
1 september 2017