Klass 4-6

Klass 4-6 är en liten undervisningsgrupp som finns på Grundstenen. Klassen har 6 elever och klasslärarna Magnus Elmesiöö och Helena Arenroth. Sofie Gisslén Telning arbetar som resurs i klass 4--6.

I gruppen får elever med både behov av extra stöd och ett litet undervisningssammanhang gå under mer eller mindre av sin totala undervisningstid. Samtliga av dessa elever har en klasstillhörighet i någon av skolans ordinarie klasser och har då den undervisning som inte sker i den lilla gruppen i sin vanliga ordinarie klass.

Målet med det extra stödet i den lilla gruppen är att eleven ska få kunskaper och redskap att kunna tillgodogöra sig mer och mer undervisning i den större klassen och på sikt gå all skoltid i den större klassen och inte behöva stödet i den lilla gruppen längre.

Lärare 4-6
Magnus Elmesiöö
Lärare 4-6
Helena Arenroth
Fritidshem/resurs åk 4-6
Sofie Gisslén Telning
Uppdaterad: