Grundsärskola

Grundsärskolan tar emot elever med flera olika funktionshinder. De flesta av våra elever läser enligt träningsskolans kursplan.  För närvarande finns 24 elever fördelade på 5 klasser. Klasserna har sin hemvist i tre enheter.  

Gör så här vid frånvaro

  1. Ring fritids så tidigt som möjligt och berätta vad som ska hända. Läkarbesök, tandläkarbesök, habiliteringsbesök som ger rätt till frånvaro. Är det en sjukanmälan så ringer ni Skola24 telefonnummer 0515-77 76 01.
  2. Ring Skolskjuts 018-727 30 30 och berätta vad som gäller. Avbokningar ansvarar ni för som föräldrar. Alla telefonnummer ni behöver finns på hemsidan.

Kontakta oss

18 januari 2016