Grundsärskola

Grundsärskolan tar emot elever med flera olika funktionshinder, bland annat autismspektrumtillstånd. Eleverna är inskrivna i Grundsärskolan och en del med inriktning Träningsskolan. För närvarande finns 24 elever fördelade på 5 klasser. Klasserna har sin hemvist i tre enheter.  

Skoladministratör
Susanne Molin

Gör så här vid frånvaro

  1. Ring fritids så tidigt som möjligt och berätta vad som ska hända. Läkarbesök, tandläkarbesök, habiliteringsbesök som ger rätt till frånvaro. Är det en sjukanmälan så ringer ni Skola24 telefonnummer 0515-77 76 01.
  2. Ring Skolskjuts 018-727 30 30 och berätta vad som gäller. Avbokningar ansvarar ni för som föräldrar. Alla telefonnummer ni behöver finns på hemsidan.
18 januari 2016