Skolledning

Rektor grundskolan
Caroline Ojanlatva
Rektor grundsärskolan
Lotta Franzén
Bitr rektor grundskolan
Christina Franzon Wallin
Bitr rektor grundsärskolan
Sandra Grip Viklund
7 september 2016