KiVa

Östra Stenhagenskolan kommer från och med läsåret 2016/2017 att bli en licensierad KiVa-skola. KiVa är ett evidensbaserat antimobbingprogram där all personal på skolan arbetar medvetet utifrån ett utarbetat koncept. Alla klasser från f-klass till åk6 kommer att ha schemalagda lektioner varje vecka med KiVa.

Det är viktigt att även alla föräldrar är insatta i vad det innebär. På länken här kan du ta del av KiVa som förälder.

 

 

Vi är 10 st i KiVa-gruppen som går en utbildning kommer att implementera metoden på vår skola. Det finns representanter från varje verksamhetsområde i denna grupp. När mentorerna utreder om det är ”mobbing” som pågår så går anmälan till vårt KiVa-team som utreder ärendet utifrån ett specifikt koncept.

Alla elever är under maj månad med i en ”situationskartläggning” där vi får en bild av hur trygga/otrygga våra elever är på Östra Stenhagenskolan. Denna enkätundersökning sker digitalt och Åbo universitet sammanställer resultaten.

Till hösten kommer vi att ha en separat föräldramöte där vi informerar er föräldrar om KiVa och våra resultat från vt-2016.

 

I KiVa-teamet ingår följande personal:

Lärare 1-3
Carina Malmesjö Bröms
Fritidshem/Resurs åk 2
Gunnel Wärngren
Specialpedagog
Lena Andersson
Kurator
Lena Norberg
Fritidshem/Resurs FSK
Özlem Kandemir
27 september 2016